Kom igång!

Få en snabb demo av våra produkter

Fyll i dina uppgifter så hör du från oss direkt i din inkorg.

[hubspot type="form" portal="8894134" id="5cd513b4-d2ab-4aba-a5dd-fae70433f230"]

Integritetspolicy

Version 2022-08-15

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Leeroy Group AB (vi, oss, vår, våra, vårt), organisationsnr 556746-8060, adress Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm, hanterar användarnas personuppgifter.

Användare av vår webbplats och våra tjänster (du, din, ditt, dina) kan förse oss med personuppgifter när de besöker vår webbplats och när de använder våra tjänster. Du kan göra detta som privatperson eller som representant för ett företag. Vi kan även inhämta dina personuppgifter från tredjepartskällor. Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas och för deras behandling i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi värnar om din personliga integritet. Därför är det viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och i enlighet med lagstiftningen. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in om dig och hur de används när du använder vår webbplats och våra tjänster, liksom dina rättigheter som registrerad. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta support@leeroy.se. Vi rekommenderar att du läser igenom denna integritetspolicy noggrant och sätter dig in i innehållet, eftersom den omfattar all användning av vår webbplats och våra tjänster, oavsett vem du är och vilken relation vi har till dig.

Vi kan ibland behöva göra uppdateringar eller ändringar i denna integritetspolicy. I dessa fall kommer vi att informera dig på lämpligt sätt, och vi rekommenderar då att du noggrant läser igenom den uppdaterade integritetspolicyn. Datumet för den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy anges överst i denna policy.

Vi hoppas att denna integritetspolicy ger svar på dina frågor om vår insamling, vår behandling, vårt skydd och vår delning av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på den postadress som anges ovan, eller på support@leeroy.se.

2. Hur behandlar vi personuppgifter?

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar och varför, hur de samlas in, involverade behandlingsaktiviteter, vilka vi delar uppgifterna med, inklusive information om överföring av personuppgifter utanför EU/EES, samt hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

2.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 1. Namn och kontaktuppgifter, som din e-postadress, ditt telefonnummer, din plats, din verksamhets namn och information om det företag du representerar, samt eventuella avtal som du ingått med oss för din egen eller ditt företags räkning.
 2. Kontouppgifter, inklusive användarnamn/användar-ID, appens namn, lösenord, information om unika identifierare som API-token, profilbild, biografi och information relaterad till profiler på andra sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, LinkedIn eller Google) som du har länkat till i ditt användarkonto.
 3. Personliga och yrkesrelaterade preferenser, inklusive intressen, prenumerationer och språkinställningar.
 4. Information om webbläsaren, t.ex. typ och version av webbläsare, eventuell webbplats som du har dirigerats från, vilken tidszon du besöker oss från, vilka sidor du besöker på vår webbplats, din IP-adress och en ungefärligt beräknad plats baserat på din IP-adress, information om din webbaktivitet eller din interaktion i e-postmeddelanden som vi skickar till dig samt information om din användning av våra tjänster.

2.2. Varför vi behandlar dina personuppgifter

Här beskriver vi när och varför vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer endast att användas på sätt som är förenliga med de ändamål för vilka de samlades in.

2.2.1. Tillhandahålla våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig och ditt företag våra tjänster och för att kommunicera med dig. Detta omfattar att ge dig tillgång till våra olika funktioner, administrera ditt konto, behandla dina kontaktuppgifter i samband med att ett avtal ingås eller fullföljs med dig eller ditt företag, fakturera ditt företag samt tillhandahålla support, utbildning, professionella tjänster och allmän information om våra tjänster till dig. Vår behandling för ändamålet att tillhandahålla våra tjänster baseras på vårt berättigade intresse att göra detta, eller på ditt föregående samtycke (om tillämpligt, exempelvis när du registrerar ett konto).

2.2.2. Förbättra våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och göra dem mer användarvänliga (t.ex. genom att testa och felsöka, korrigera fel och justera gränssnittet för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker eller för att belysa populära funktioner). Detta omfattar att generera statistik om och analysera hur du använder våra tjänster samt genomföra marknadsundersökningar och kundnöjdhetsenkäter samt få din återkoppling via andra feedbackfunktioner. För dessa ändamål använder vi även dina personuppgifter baserat på din webbaktivitet och aktivitet i samband med e-postmeddelanden som vi skickar till dig, inklusive hur du använder vår webbplats och våra tjänster, dina intressen, din yrkestitel och ditt företag, samt likheter med andra användares intressen och användarmönster (så kallad profilering och segmentering). Så långt det är möjligt använder vi dina personuppgifter i aggregerad eller anonymiserad form vid denna behandling. Vår behandling för ändamålet att förbättra våra tjänster baseras på vårt berättigade intresse att göra detta.

2.2.3. Direkt marknadsföring

Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster, informera dig om våra villkor samt skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Marknadsföringsmeddelanden skickas emellertid enbart om du har godkänt detta via den dubbla godkännandeprocessen för marknadsföringsmeddelanden (i de fall då denna process krävs enligt gällande lagstiftning). Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta marknadsföringsmeddelanden genom att använda länken som finns längst ned i varje marknadsföringsmeddelande. Vår behandling för ändamålet att skicka direkt marknadsföring baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster eller på ditt föregående samtycke (t.ex. när du tackar ja till marknadsföringsmeddelanden).

2.3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du anmäler ditt intresse för en demo eller anmäler intresse för vårt nyhetsbrev, eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter. Vi samlar även in dina personuppgifter baserat på din webbaktivitet och aktivitet i e-postmeddelanden som vi skickar till dig, inklusive hur du använder vår webbplats och våra tjänster, samt från tredjepartskällor. Mer information om vår insamling av personuppgifter med hjälp av cookies finns i vår cookiepolicy.

2.4. Hur vi delar dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in delas med våra tredjepartsleverantörer och annan tredje part som listas nedan, för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive utveckling och underhåll av våra produkter. Detta kan omfatta samordning av dina personuppgifter med andra register.

Vi delar dina personuppgifter med följande typer av tredje part:

 1. Tjänsteleverantörer: Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för att hantera vissa delar av vår verksamhetsdrift. Vi delar personuppgifter med sådan tredje part i samband med IT-infrastruktur, drift- och hostingtjänster, marknadsundersökningar och -kommunikation, ekonomi- och betaltjänster, kundtjänster samt IT-tjänster som IT-support, underhåll och utveckling.
 2. Partners: Om du använder tjänster som tillhandahålls av våra partners och som är integrerade i våra tjänster får våra partners tillgång till dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in av våra partners omfattas av deras egna villkor och riktlinjer för behandling av personuppgifter.
 3. Försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar: Dina personuppgifter kan, i den omfattning som tillåts och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, överföras till eller visas för en köpare eller potentiell köpare vid en försäljning, ett uppdrag eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller våra resurser.
 4. Personer i ditt nätverk och allmänheten: Om du väljer att publicera dina personuppgifter när du använder våra tjänster, exempelvis i samband med att du laddar upp innehåll eller kommenterar någon annans inlägg, gör du denna information tillgänglig för allmänheten.
 5. Av säkerhetsskäl: Vi kan komma att dela dina personuppgifter när det krävs enligt lag, för att skydda dig eller våra kunder, eller för att värna om säkerheten för våra tjänster.

När vi använder tjänsteleverantörer i enlighet med (1) ovan kommer vi att ingå ett avtal om personuppgiftsbehandling med tjänsteleverantören, som kräver att dina personuppgifter enbart behandlas i enlighet med våra instruktioner och denna integritetspolicy. Behandlingen och delningen av dina personuppgifter i enlighet med (1)–(5) ovan är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster eller fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig eller ditt företag, eller för att följa tvingande lagstiftning.

2.5. Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

När våra tjänsteleverantörer, partners eller potentiella köpare av vår verksamhet eller våra tillgångar är baserade i eller har affärsverksamhet i ett land utanför EU/EES kan vi komma att överföra dina personuppgifter till dessa länder. I händelse av en sådan överföring kommer den att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, exempelvis genom att säkerställa att det land där mottagaren finns säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU-kommissionen, eller genom att tillämpa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har utfärdat för att säkerställa lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter.

En lista över de länder som EU-kommissionen har beslutat tillhandahåller en adekvat skyddsnivå finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.

EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/87/oj?locale=sv.

2.6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål som de samlats in för, samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser att lagra data på annat sätt, men inte längre än gällande lagstiftning tillåter.

Vi har rutiner för att avlägsna personuppgifter som inte längre är nödvändiga eller tillåtna att lagra, inklusive avlägsnande av personuppgifter kopplade till raderade konton minst en gång om året.

3. Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi lagrar är skyddade. Tillgången till områden där personuppgifter lagras begränsas exempelvis till våra medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver tillgång för att kunna utföra sina uppgifter och som är informerade om vikten av att bibehålla säkerheten och sekretessen för de personuppgifter vi lagrar. Vi upprätthåller lämpliga säkerhetsåtgärder och -standarder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, delning eller missbruk. Vi bevakar även våra system för att upptäcka sårbarheter och skydda dina personuppgifter.

4. Dina rättigheter

4.1. Inledning

Här beskriver vi dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan skicka ett e-postmeddelande till oss på support@leeroy.se för att utöva dina rättigheter, eller om du har frågor eller kommentarer angående vår behandling av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy. Vi kommer att svara inom skälig tid från det att din identitet kontrollerats.

4.2. Rätt till tillgång och rättelse

Du har rätt till information angående vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt rätt till tillgång och rättelse av sådana personuppgifter. Du har möjlighet att få tillgång till och ändra vissa av de uppgifter vi lagrar om dig via dina kontoinställningar. För mer information om de uppgifter vi lagrar om dig får du gärna höra av dig via e-post till support@leeroy.se och specificera vilka uppgifter du begär tillgång till eller information om.

4.3. Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller senare behandlades.
 2. Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på (om tillämpligt) och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot vår behandling av personuppgifter och vi har inga tyngre vägande berättigade skäl för behandlingen.
 4. Behandlingen av personuppgifterna är olaglig.
 5. De behandlade personuppgifterna måste raderas för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vi kan neka din begäran om bestämmelserna i gällande lagstiftning hindrar oss från att radera dina personuppgifter (t.ex. kopplat till redovisnings- och skattelagstiftning) eller om de behövs för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillgodose din begäran kommer vi i stället att begränsa personuppgifterna så att de inte kan användas för andra ändamål än det ändamål som förhindrar raderingen.

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller senare behandlades.

Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på (om tillämpligt) och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

Du invänder mot vår behandling av personuppgifter och vi har inga tyngre vägande berättigade skäl för behandlingen.

Behandlingen av personuppgifterna är olaglig.

De behandlade personuppgifterna måste raderas för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

4.4. Rätt till begränsning

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning.
 3. Personuppgifterna behövs inte längre för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Du har invänt mot behandling av personuppgifterna i enlighet med artikel 4.5 ovan, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Om dina personuppgifter har begränsats i enlighet med denna artikel får de, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en tredje parts rättigheter, eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse enligt EU-rätt eller en EU-medlemsstats nationella rätt.

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning.

Personuppgifterna behövs inte längre för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har invänt mot behandling av personuppgifterna i enlighet med artikel 4.5 ovan, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

4.5. Rätt att göra invändningar

Du har en allmän rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när den baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder och vi fortfarande anser att vi får behandla dina personuppgifter måste vi uppvisa övertygande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål kopplade till direkt marknadsföring om du invänder mot sådan behandling.

4.6. Rätt till dataportabilitet

Om dina personuppgifter har tillhandahållits av dig och vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på fullgörelsen av ett avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att kunna överföra dessa uppgifter till en annan tjänsteleverantör när detta är tekniskt möjligt och kan genomföras på ett automatiserat sätt.

4.7. Rätt att återkalla samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke i dina kontoinställningar genom att radera ditt konto. Observera att detta inte påverkar lagligheten för behandlingen baserad på samtycke före återkallelsen.

4.8. Rätt att lämna in klagomål

Du får när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling bryter mot gällande dataskyddslagstiftning. Du är även alltid varmt välkommen att kontakta oss i dessa fall.