Kom igång!

Få en snabb demo av våra produkter

Fyll i dina uppgifter så hör du från oss direkt i din inkorg.

Feature image

Hygien växande nyckelfaktor när svenskarna längtar tillbaka till restaurangerna

juni 30, 2021 by Soraya H Contreras

PRESSRELEASE

Suget efter att umgås på restaurang när coronarestriktionerna släpper är stor – förutsatt
att krogarnas hygien håller hög standard. Hygien är den tredje viktigaste faktorn vid
gästernas val av restaurang efter smakerna och bemötandet. Hämtmaten har inte heller
fått ökat genomslag trots pandemin, visar en undersökning beställd av Leeroy.

Drygt 1000 invånare i Sverige har i Novus Sverigepanel tillfrågats om sitt restaurangbeteende
före och efter restriktionerna. Nästan sex av tio lägger ner mindre pengar på
restaurangbesök sedan pandemin och intresset för att köpa take away har bara påverkats
marginellt, trots restriktionerna
.
Totalt sett är det ungefär lika många som köper hämtmat nu som innan pandemin. Däremot
köper yngre åldersgrupper med universitetsutbildning och högre inkomst med sig mat i
större utsträckning än äldre och pensionärer med mer begränsad hushållskassa.
Under pandemin har också var tredje valt att sällan eller aldrig besöka restauranger och
snabbmatskedjor. Undersökningen visar däremot ett uppdämt behov av och en längtan efter
att äta ute igen.

Sällskapet på restaurang är vad sex av tio svarande säger att de ser fram mest emot när
restriktionerna släpper. Däremot har pandemin tydligt påverkat vilka faktorer som är
viktigast i valet av restaurang. Smakerna är som tidigare den viktigaste faktorn, följt av bra
service och bemötande – däremot har läget och priset blivit något mindre viktiga i
jämförelse med hygien. Drygt tre av tio uppger att hög standard på hygien är viktigt i valet av
restaurang, en signifikant högre siffra än före pandemin.

 • Resultatet befäster betydelsen av hygien och renlighet som en viktig
  konkurrensfaktor på restaurangmarknaden framöver. Gästerna är beredda att ta sig
  lite längre och betala lite mer för att känna sig trygga med hygienen. Vi märker
  generellt ett starkt ökat intresse för det här hos våra restaurangkunder, säger Karin Whitlock, VD på Leeroy.

  Novus har genomfört motsvarande undersökning i Norge och resultaten är i stort sett
  samstämmiga med de i Sverige, däremot är efterfrågan på hög hygienstandard ännu högre i
  vårt grannland.

Här kan ni ladda ner hela undersökningen.

Soraya H Contreras avatar

Soraya H Contreras, Digital Marketing Manager